МАГАЗИН ОСИГУРУВАЊЕ МИСЛЕЊА НОВОСТИ ИНТЕРВЈУ МАГАЗИН ОСИГУРУВАЊЕ МИСЛЕЊА НОВОСТИ ИНТЕРВЈУ
МАГАЗИН ОСИГУРУВАЊЕ МИСЛЕЊА НОВОСТИ ИНТЕРВЈУ МАГАЗИН ОСИГУРУВАЊЕ МИСЛЕЊА НОВОСТИ ИНТЕРВЈУ
МАГАЗИН ОСИГУРУВАЊЕ МИСЛЕЊА НОВОСТИ ИНТЕРВЈУ МАГАЗИН ОСИГУРУВАЊЕ МИСЛЕЊА НОВОСТИ ИНТЕРВЈУ
МАГАЗИН ОСИГУРУВАЊЕ МИСЛЕЊА НОВОСТИ ИНТЕРВЈУ МАГАЗИН ОСИГУРУВАЊЕ МИСЛЕЊА НОВОСТИ ИНТЕРВЈУ
МАГАЗИН ОСИГУРУВАЊЕ МИСЛЕЊА НОВОСТИ ИНТЕРВЈУ МАГАЗИН ОСИГУРУВАЊЕ МИСЛЕЊА НОВОСТИ ИНТЕРВЈУ
МАГАЗИН ОСИГУРУВАЊЕ МИСЛЕЊА НОВОСТИ ИНТЕРВЈУ МАГАЗИН ОСИГУРУВАЊЕ МИСЛЕЊА НОВОСТИ ИНТЕРВЈУ
МАГАЗИН ОСИГУРУВАЊЕ МИСЛЕЊА НОВОСТИ ИНТЕРВЈУ МАГАЗИН ОСИГУРУВАЊЕ МИСЛЕЊА НОВОСТИ ИНТЕРВЈУ
МАГАЗИН ОСИГУРУВАЊЕ МИСЛЕЊА НОВОСТИ ИНТЕРВЈУ МАГАЗИН ОСИГУРУВАЊЕ МИСЛЕЊА НОВОСТИ ИНТЕРВЈУ
МАГАЗИН ОСИГУРУВАЊЕ МИСЛЕЊА НОВОСТИ ИНТЕРВЈУ МАГАЗИН ОСИГУРУВАЊЕ МИСЛЕЊА НОВОСТИ ИНТЕРВЈУ
МАГАЗИН ОСИГУРУВАЊЕ МИСЛЕЊА НОВОСТИ ИНТЕРВЈУ МАГАЗИН ОСИГУРУВАЊЕ МИСЛЕЊА НОВОСТИ ИНТЕРВЈУ
МАГАЗИН ОСИГУРУВАЊЕ МИСЛЕЊА НОВОСТИ ИНТЕРВЈУ МАГАЗИН ОСИГУРУВАЊЕ МИСЛЕЊА НОВОСТИ ИНТЕРВЈУ
МАГАЗИН ОСИГУРУВАЊЕ МИСЛЕЊА НОВОСТИ ИНТЕРВЈУ МАГАЗИН ОСИГУРУВАЊЕ МИСЛЕЊА НОВОСТИ ИНТЕРВЈУ
МАГАЗИН ОСИГУРУВАЊЕ МИСЛЕЊА НОВОСТИ ИНТЕРВЈУ МАГАЗИН ОСИГУРУВАЊЕ МИСЛЕЊА НОВОСТИ ИНТЕРВЈУ
МАГАЗИН ОСИГУРУВАЊЕ МИСЛЕЊА НОВОСТИ ИНТЕРВЈУ МАГАЗИН ОСИГУРУВАЊЕ МИСЛЕЊА НОВОСТИ ИНТЕРВЈУ
МАГАЗИН ОСИГУРУВАЊЕ МИСЛЕЊА НОВОСТИ ИНТЕРВЈУ МАГАЗИН ОСИГУРУВАЊЕ МИСЛЕЊА НОВОСТИ ИНТЕРВЈУ
МАГАЗИН ОСИГУРУВАЊЕ МИСЛЕЊА НОВОСТИ ИНТЕРВЈУ МАГАЗИН ОСИГУРУВАЊЕ МИСЛЕЊА НОВОСТИ ИНТЕРВЈУ
МАГАЗИН ОСИГУРУВАЊЕ МИСЛЕЊА НОВОСТИ ИНТЕРВЈУ МАГАЗИН ОСИГУРУВАЊЕ МИСЛЕЊА НОВОСТИ ИНТЕРВЈУ

Интервју

М-р ДИМИТАР ТРЕНЧЕВ

[]

м-р ДИМИТАР ТРЕНЧЕВ

Во целост ги пренесуваме ставовите и очекувањата на м-р Димитар Тренчев

Осигурување магазин: Димитар, опиши ги твоите гледишта за начинот како се станува успешен менаџер во интернационална осигурителна компанија?

Д.Тренчев:Искрено, не би ги двоел компаниите и секторите кога се зборува за градење на успешни менаџери. Улогата на секој менаџер е да води, да се соочува со предизвиците и користејќи го своето искуство и знаење да донесува правилни решенија. И по дефиниција можеби најадекватно менаџерот можете да го препознаете или дефинирате само преку правилноста на неговите одлуки. Се трудам од започнувањето на својата кариера да бидам доследен и коректен по однос на моите барања кон вработените, да им ги пренесам задачите но и знаењата кои ги имам за да им помогнам и во нивниот личен и професионален развој. Бидејќи, доколку знаењата и развојот на вработените одат по нагорна линија, соодветно на тоа ќе се развива и компанијата во која работат. Едноставно, успехот се постигнува единствено со голем труд, несебичност и следење на знаењата и промените кои се случуваат во секторот. Како начин кој сум го согледал по однос на лидерството и размислувањето во контекстот на создавањето на добри менаџери е битен нивниот мајндсет. Да се победи не е секогаш најважно. Да се биде успешен исто така не е најважно. Но како да се планира и како да се подготвуваме е крајно битно и критично во процесот. Тоа значи дека кога ќе се подготвите добро, кога планирате се добро, тогаш прашање на време е кога успехот ќе се појави. Тогаш сами по себе ќе се појават и резултатите. Морате да научите да се организирате самите себе, за да знаете како да ги организирате и другите.

Осигурување магазин:Што мислите за мотивацијата како еден од клучните фактори за подигнување на клучни резултати во работењето? Што е тоа што вработените ги прави подобри односно полоши од останатите? Дали постојат некои правила по однос на тоа како менаџерите да ја имплементираат оваа моќна алатка во работењето?

Д.Тренчев:Мотивацијата односно соодветниот третман на вработените е посебно важен кај услужните дејности. Ова уште повеќе станува релевантно кога вработените имаат директна комуникација со клиентите. Специфично за овие вработени е тоа што мора да остварат подлабока комуникација и да резонираат со доверба која доколку биде добиена ќе се одрази на понатамошната соработка. Најрелевантен пример се осигурителните компании и нивните вработени кои мора добро да бидат искусни, мотивирани, да бидат обучени за професионална комуникација и добро да ги познаваат производите кои ги нудат.

Голем мотиватор за кој поретко се зборува е и самата инклузивноста на вработените во процесите на донесување на одлуки. Сама вклученост во процесот значи и доживување на вработениот како креатор на политиките на компанијата. Или како што би рекол еден од најпознатите германски претрпиемачи, Карл Албрехт:

„Во голема компанија главните директори не може да креираат визија сами, мора да ја развиваат организацијата во констелација на тимови, ако сакаат на површина да излезе талентот на поединците“


Осигурување магазин:Која класа на осигурување во Македонија во иднина
има најголема перспектива?

Д.Тренчев:Најзабележителен производ кои мислам дека треба да се спомене е домаќинското осигурување. Сепак морам да укажам на фактот дека ветуваат и приватното здравствено осигурување, кое со текот на времето се етаблира како производ за кој има доста голем интерес.
Не треба да се изостават и животното осигурување, кое иако е се позастапено во делот на обезбедување на кредити во банкарскиот сектор, сепак луѓето се повеќе покажуваат интерес и за овој производ.


Осигурување магазин:Дали можат да се забележат одредени трендови во овој сектор и како гледате на тие придвижувања на пазарот?

Д.Тренчев:Следејки го трендот, перспективата во иднина дефинитивно ќе се води со фокус на приватно здравствено осигурување, заедно со подобрување и поврзување (пакети) на неколку различни покритија во едно. Во оваа насока можат да бидат вклучени и асистенции.
Забележителни во последен период се и барањата на веќе подобрените пакети во делот на приватно здравствено осигурување како што се потешки операции и покритија за тие ризици.

Осигурување магазин:Што мислиш дека е главен предизвик во секторот?

Она што е предизвик не само во нашиот сектор, туку и насекаде, е имплементацијата на технологијата во секојдневното работење. Дигитализацијата на компаниите зависно од тоа колку брзо се имплементира и прифаќа, може да биде голема конкурентна предност и да направи голема разлика во оптимизацијата на работењето и на процесите. Со развојот на технологијата се наметна потребата од општа дигитализација на сите индустрии кои сакаат да постојат и во иднина. Детално во нашата индустрија во овој момент, дигитализацијата ја гледам како начин за побрза, услуга во реално време и „no paper“ услуга.
 

Осигурување магазин:Димитар, за крај, што мислите за нашиот портал, за нашата за нашата
идеjа да ја подигнеме свеста за осигурувањето во
Македонија?

Д.Тренчев:Морам да признам дека се работи за одлична идеја и реализација. Дополнително одамна лично размислував и увидов дека немаме фокусиран портал на оваа проблематика. Портал кој ќе ги елаборира знаењата и случувањата на овој сектор. Како идеја остава простор и доста место за дополнувања, но сепак вашата цел да ја подигнете свеста е од огромна важност. Подигнувањето на свеста и пристапот до важни информации за осигурувањето како проблематика во секој случај ќе биде бенефит и за клиентите, но и за индустријата. Споделените знаења секогаш водат до поголем напредок и подобрување на работењето и секторот.
Доколку преземете содржина (статија или оглас) од ОСИГУРУВАЊЕМАГАЗИН задолжително наведете „Извор: ОСИГУРУВАЊЕМАГАЗИН“ на крајот на статијата со hyperlink кој ќе води од преземената содржина. Преземањето на интервјуа не е дозволено. Повеќе за условите за користење е наведено